Đào Tạo Đọc Bản Vẽ Công Trình Xây Dựng - huanluyenitc.edu.vn

Đào Tạo Đọc Bản Vẽ Công Trình Xây Dựng - huanluyenitc.edu.vn

Đào Tạo Đọc Bản Vẽ Công Trình Xây Dựng - huanluyenitc.edu.vn

Đào Tạo Đọc Bản Vẽ Công Trình Xây Dựng - huanluyenitc.edu.vn

Đào Tạo Đọc Bản Vẽ Công Trình Xây Dựng - huanluyenitc.edu.vn
Đào Tạo Đọc Bản Vẽ Công Trình Xây Dựng - huanluyenitc.edu.vn

Đào Tạo Đọc Bản Vẽ Công Trình Xây Dựng

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC ĐỌC BẢN VẼ XÂY DỰNG

Buổi 1 : Các khái niệm cơ bản

 • Cái khái niệm cơ bản về bản vẽ và một số tiêu chuẩn liên quan đến trình bày bản vẽ.
 • Giới thiệu một số loại bản vẽ xây dưng công trình dân dụng
 • Giới thiệu kĩ năng chung đọc bản vẽ liên quan đo bóc khối lượng.
 • Trình bày về phần mềm Autocad2007 (cài đặt+sử dụng) (bao gồm hướng dẫn qua cách sử dụng autocad và một vài lênh cad cơ bản phục vụ cho công tác kiểm tra và đo bóc trong dự toán)

Buổi 2: Hướng dẫn đọc các kí hiêu, quy ước

 • Đi vào chi tiết cấu tạo nên bản vẽ, các kí hiệu, quy ước cụ thể trong bản vẽ dân dụng.
 • Trình tự đọc bản vẽ xây dựng
 • Đi vào đọc bản vẽ KẾT CẤU (Phần cọc-Móng-Thân)

Buổi 3: Đi vào đọc bản vẽ KẾT CẤU và Điện nước

 • Hướng dẫn đọc cấu kiện cột
 • Hướng dẫn đọc cấu kiện dầm
 • Hướng dẫn đọc cấu kiện sàn

Buổi 4: Đi vào đọc bản vẽ KIẾN TRÚC(Phần xây tường)

 • Hướng dẫn đọc kích thước tường xây
 • Hướng dẫn trừ giao cửa

Buổi 5: Đi vào đọc bản vẽ KIẾN TRÚC(Phần trát,ốp,lát,sơn,làm trần,lắp cửa, lanh tô,lan can,cấu tạo chi tiết).

 •  Đọc bản vẽ thi công (Biết được trình tự,biện pháp thi công..vv)

Buổi 6: Tóm tắt lại các loại bản vẽ, cách tính khối lượng các phần công trình phục vụ do bóc tách khối lượng.

 • Đọc bản vẽ cầu đường .
 • Giải đáp thắc mắc (có thể làm 1 bài kiểm tra).

Hình 1 Khoa học đọc bản vẽ xây dựng

Hình 2 Khoa học đọc bản vẽ xây dựng

 

Hình 3 Khoa học đọc bản vẽ xây dựng

Hình 4 Khoa học đọc bản vẽ xây dựng

Hình 5 Khoa học đọc bản vẽ xây dựng


Phụ trách khóa học đọc bản vẽ xây dựng

 • GV.KS: Nguyễn Bá Mùi

Giảm học phí theo nhóm  (cho tất cả các thành viên của nhóm của khóa học đọc bản vẽ xây dựng)

Nhóm Mức giảm cho thành viên trong nhóm Mức giảm cho nhóm trưởng
Nhóm 2 người Giảm 5% Giảm 15%
Nhóm 5 người Giảm 10% Giảm 35%
Nhóm 7 người Giảm 15% Giảm 50%
Nhóm 10 người Giảm 20% Giảm 70%
Nhóm 15 người Giảm 20% Giảm 100%

Chú ý: Mức giảm học phí này không áp dụng kèm theo bất kỳ khuyến mại nào khác.

Bài viết khác

Hỗ trợ khách hàng
Hỗ trợ khách hàng
Hotline: 0918 491 952
Kinh Doanh: 0918 491 952
Kỹ Thuật: 0918 491 952
Email: antoanlaodong220@gmail.com
Fanpage
Hotline tư vấn miễn phí: 0918.49.19.52
Top