Đào tạo và cấp Chứng chỉ thí nghiệm viên xây dựng

Đào tạo và cấp Chứng chỉ thí nghiệm viên xây dựng

Đào tạo và cấp Chứng chỉ thí nghiệm viên xây dựng

Đào tạo và cấp Chứng chỉ thí nghiệm viên xây dựng

Đào tạo và cấp Chứng chỉ thí nghiệm viên xây dựng
Đào tạo và cấp Chứng chỉ thí nghiệm viên xây dựng

Đào tạo và cấp Chứng chỉ thí nghiệm viên xây dựng

Đào tạo và cấp Chứng chỉ thí nghiệm viên xây dựng


Trước nhu cầu thực tế Công Ty Cổ Phần KĐ-HL Và Đào Tạo Nhân Lực ITC tổ chức các khóa học và cấp chứng chỉ thí nghiệm viên xây dựng. Nhằm bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ đang làm việc cho các phòng thí nghiệm vật liệu giao thông, cán bộ quản lý, trưởng phòng thí nghiệm.
Sau khi kết thúc khóa học học viên sẽ được cấp chứng chỉ thí nghiệm viên xây dựng làm tiền đề cho học và cấp chứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm.

Nội dung các khóa học thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng

1. Lớp học chứng chỉ thí nghiệm viên "Phương pháp xác định các tính chất cơ - lý Bê tông nhựa và Vật liệu xây dựng trong phòng và hiện trường".
2. Lớp học chứng chỉ thí nghiệm viên "Phương pháp xác định các tính chất cơ - lý của đất trong phòng và hiện trường".
3. Lớp học thí nghiệm viên "Phương pháp thử các tính chất cơ - lý Vật liệu kim loại và Liên kết hàn".
4. Lớp học thí nghiệm viên "Kiểm tra chất lượng Bê tông bằng phương pháp không phá hủy".
5. Lớp học chứng chỉ thí nghiệm viên "Giám sát địa chất công trình"
7. Lớp học thí nghiệm viên "Phương pháp xác định tính chất cơ lý của Bê tông và Vật liệu bê tông trong phòng và hiện trường”
8. Lớp học chứng chỉ thí nghiệm viên "Kiểm tra chất lượng công trình đường bộ".
 Lớp học chứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (Dành cho học viên đã có chứng chỉ thí nghiệm viên yêu cầu tốt nghiệp đại học)

Bài viết khác

Hỗ trợ khách hàng
Hỗ trợ khách hàng
Hotline: 0918 491 952
Kinh Doanh: 0918 491 952
Kỹ Thuật: 0918 491 952
Email: antoanlaodong220@gmail.com
Fanpage
Hotline tư vấn miễn phí: 0918.49.19.52
Top