Khóa học cấp chứng chỉ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình là một trong những khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án quan trọng đối với các cán bộ đang giữ chức vụ trong ban quan lý dự án của cơ quan đơn vị. Với mục đích nâng cao kiến thức về nghiệp vụ quản lý dự án, Công Ty Cổ Phần KĐ-HL Và Đào Tạo Nhân Lực ITC liên tục tổ chức các lớp học quản lý dự án xây dựng theo thông tư 25/BXD tại Hà Nội – TPHCM và các tỉnh thành trên cả nước.
 

Đối Tượng & Mục Đích Tham Gia:

 

- Các cán bộ, nhân viên đang công tác tại vị trí trong ban quản lý dự án của đơn vị có mong muốn tham gia khóa học nâng cao kiến thức, nắm được phần nào thực tế công việc về quản lý dự án.
- Có đầy đủ các điều kiện năng lực khi tham gia quản lý dự án hoặc giám sát thi công.
- Người nước ngoài làm việc trong ban quan lý dự án tại Việt Nam, cần tham gia lớp học quản lý dự án để được cấp chứng nhận quản lý dự án dành cho người nước ngoài.